Mimers Källa

Sök

Go to content

Solskådning

Tjänster > Kurser

Mer om
solskådning / sungazing


Visst låter det osannolikt, för att inte säga omöjligt? Att skåda rakt in i solen betraktas allmänt som helt förkastligt ”eftersom det skadar ögonen”. Men många tusen över hela världen har nu lärt sig att solskåda på ett
helt säkert sätt, utan att skada vare sig ögon eller nervsystem! Tvärtom, det finns en mycket gammal kunskap om hur solskådning kan användas till att hjälpa dig bli friskare, helare, starkare m.m. inom alla områden, från den rent fysiska nivån via känslor, tankar ända till en andlig nivå.

Denna kunskap har i modern tid återupptäckts och vidareutvecklats av Hira Ratan Manek (HRM) från Indien. Vid sitt första besök i Sverige i juni 2008 gav han en bred introduktion till solskådningen som fenomen. HRM lärde också ut det mest grundläggande kring hur
man kan solskåda på ett alltigenom säkert och livsbefrämjande sätt. Efter HRM:s besök i Sverige under 2008 har också många som varit och lyssnat på honom börjat solskåda.

Själv har Hasse, som driver Mimers Källa, omfattande egen erfarenhet av HRM:s metod för solskådning. Under tiden juli 2006 till december 2011 har Hasse genomfört hela HRM:s program upp till 45 min daglig dos samt därefter ca 400 gånger med "underhållsdosen" som nu har permanentat resultaten för resten av livet. Det har blivit totalt ca 700 (jo: sjuhundra) gånger, alla avbrutna solskådningspass oräknade. Denna massiva ackumulering av solenergi har gett resultat långt utöver de ursprungliga förväntningarna. Den fantastiska livsenergi som vi kan hämta alldeles gratis ovanifrån har gett mängder av erfarenheter av både oväntade och mångskiftande slag. Under hans workshops på temat solskådning gås HRM:s metod igenom i detalj samt alla de speciella anpassningar som är dels möjliga, dels nödvändiga i vår del av världen. Tiderna för solens upp- och nedgång varierar ju starkt under året på våra breddgrader liksom UV-strålningens intensitet.

Hira Ratan Manek (HRM)
går så långt att han säger att det endast är växterna som behöver fotosyntesen (förmågan att ta upp solenergi med hjälp av det gröna klorofyllet och binda energin i kolhydrater). Han menar att människor och djur kan ta upp solenergin direkt via i första hand ögonen, men även via solladdat vatten samt via huden, t.ex. vid solbad tidig förmiddag/sen eftermiddag samt barfotavandring på soldränkt, torr sand.

Detta ytterligt kraftfulla energitillskott ger celler av alla slag i hela kroppen möjlighet att läka ut allehanda problem. Ibland kan resultaten verka helt mirakulösa. Men det är inte bara fysiska problem som kan åtgärdas. Även känslomässiga/mentala problem kan läkas ut med hjälp av solskådning, säger HRM. I senare stadier när tillräckliga mängder solenergi ackumulerats kommer den personliga/andliga utvecklingen mer i fokus.

På Gotland fanns fram till april 2010 en äldre man som gjorde anmärkningsvärda erfarenheter sedan han började med solskådning i nov-07. Du kan läsa mer om honom och hans erfarenheter här.

HRM har sedan slutet av 90-talet ägnat sig åt att sprida solskådningen över världen. Efterhand som folk rapporterar om sina erfarenheter och ställer frågor utvecklas tekniken/metoden undan för undan. Solskådning är något man gör under en begränsad period av sitt liv tills man är klar med hela HRM:s program. Då har man, enligt HRM, permanentat effekterna av solskådningen för resten av sitt liv. Därefter är det upp till var och en om man ändå vill fortsätta.

Mindre behov av mat?
En speciell sak med just HRM är att han inte alls har samma behov av föda som folk i gemen. I början av 2000-talet följdes han dygnet runt av drygt 20 läkare i Indien. Dessa jobbade i skift för att kunna närvara alla dygnets timmar. Efter 411 dygn kunde läkarna konstatera att HRM faktiskt inte behövde äta fast föda och att han generellt äter långt, långt mindre än människor i allmänhet. Och så har det fortsatt.

Men HRM betonar starkt att detta inte på något sätt är själva huvudpoängen med solskådningen. Det verkar utfalla lite olika för olika personer. En del får markant minskat behov av mat, andra endast något mindre och för övriga verkar det inte bli någon påtaglig skillnad. Detta går inte att förutsäga för en viss person. Och den som så önskar kan tydligen fortsätta äta som vanligt.

Du kan hitta åtskilligt annat läs- och tänkvärt på HRM:s egen hemsida www.solarhealing.com (som några entusiaster i USA driver för hans räkning).

Risker och säkerhet
På HRM:s hemsida och under hans föreläsningar ges vissa grundläggande anvisningar för att komma igång med solskådning. Men där finns inte allt som behövs för att täcka alla tänkbara situationer och förutsättningar. Det finns nämligen uppenbara riskmoment – speciellt för ögonen men även för nervsystemet – om inte solskådningen görs på ett säkert sätt. Därför har behovet uppstått att få möjlighet att gå igenom allt i lugn och ro samt kunna ställa frågor och få svar.

Workshops
Allt väsentligt kring HRM:s metod för solskådning gås igenom under de workshops som anordnas av Mimers Källa. I samband med workshopen får du också en ”lathund” som i stolpform täcker allt som hittills gäller för HRM:s metod för solskådning. Men enbart lathunden i sig är inte tillräcklig - mer grundläggande instruktioner behövs.

I den mån vädret är med oss gör vi en första solskådning tillsammans och kan då direkt börja prata erfarenheter. Hasse delar också med sig av sina samlade erfarenheter liksom en del andras.

Efter workshopen kommer du att ha direkt tillgång till allt du behöver veta för att själv börja solskåda på ett säkert sätt oavsett var du bor eller vilken årstid det är. Du kommer också att veta hur du ska göra med tanke på eventuella synfel/ögonproblem du har.

För nästa workshop – se kalendariet.


”Peder, 74 år”
För att bättre kunna värdera Peders erfarenheter kommer först – med Peders uttryckliga medgivande - en kort översikt över vad han gått igenom:

 • 5 (fem!) hjärtinfarkter – första 1991 och sista 2002.
 • 2 bypassoperationer – första 1991 och sista 2002.
 • 1 stroke (i samband med sista bypassoperationen 2002).
 • Byte av aortaklaff 2005.


Stroken resulterade i en förlamning av vänster kroppshalva sedan 2002.
Läkarna gjorde också klart för Peder att hans hjärta var så försvagat av allt det varit med om att det inte slulle ha klarat en operation till.

Och här kommer en sammanställning av Peders erfarenheter sedan han började med solskådning i november 2007 fram till hans bortgång i april 2010:

 • Tidigare diagnostiserat vatten i hjärtsäcken försvann helt (dokumenterat av läkare).
 • Tidigare läckande hjärtklaff blev tät (dokumenterat av läkare).
 • All depression (strokerelaterad) försvann helt.
 • Det tidigare helt kalla (och förlamade) vänsterbenet blev ”varmt och skönt”.
 • Sov bättre och dessutom hela nätter (hade tidigare behov av att gå på toaletten varannan timma).
 • ”Grus”-känsla i vänster öga helt borta.
 • Tidigare högt PSA-värde gick ner snabbare än väntat enligt Peders läkare.
 • Gammal kronisk inflammation i vänster öra (sedan ca 45 års ålder) heltborta.
 • Bödning i tandköttet upphörde helt.
 • Artros i höger stortå borta.
 • Långvarig värk i ryggens mjukdelar upphörde.
 • Ständigt näsdropp upphörde.
 • Inga som helst förstoppningstendenser kvar.
 • Beläggning på tungan minskade undan för undan.Hem | Tjänster | Kalendarium | Om Ayurveda | Mimers Källa | Kontakt | Länkar | Site Map


Back to content | Back to main menu