Mimers Källa

Sök

Go to content

Meditationskurs - Mindful Meditation

Tjänster > Kurser

Meditationskurs – " Mindful Meditation"
(ej att förväxla med buddistisk meditation med liknande namn)

Det finns många olika slag av meditation, med olika kulturell bakgrund, där ofta själva begreppet meditation är den enda gemensamma nämnaren medan teknikerna kan variera avsevärt. I den nu aktuella bemärkelsen handlar det om s.k. djupmeditation (till skillnad från exempelvis metoder som inkluderar visualisering eller kontemplation då sinnet hela tiden är aktivt). Detta innebär att din uppmärksamhet på ett mycket enkelt sätt vänds inåt för att få kontakt med den stillhet som finns längst in.

Vad kan meditation ge dig?

Vanliga erfarenheter är att regelbunden meditation

  • ger djup vila och avspänning
  • ger ökat lugn
  • ger ökad mental klarhet
  • ger ökad livsglädje
  • förebygger stress
  • neutraliserar akut stress innan den hinner ”sätta sig”
  • efterhand löser upp gammal, ansamlad stress


Hur gör man?
Under kursen får du lära dig två olika tekniker som kan användas tillsammans eller var för sig, beroende på vad som känns och fungerar bäst för dig som mediterar. De är enkla att lära sig och kräver varken ansträngning eller koncentration när du mediterar. Det svåraste tycks vara att avstå från att krångla till det hela.

Inga andra yttre krav ställs än en rimligt ostörd plats och en tillräckligt bekväm stol att sitta på. För att få maximalt utbyte bör du helst vara inställd på ett regelbundet, men även långsiktigt utövande 2 x 15-20 minuter per dag. Och värdet av regelbundenhet kan inte överskattas. (Läs gärna detta brev från en meditatör. Erfarenheterna är tämligen typiska för den som är regelbunden.)

Kursen
Själva kursupplägget ser ut så här:

  • Två instruktionspass (à ca 3 tim) inkl. beskrivning av och förklaring till själva meditationsförloppet, utlärning av tekniken, gruppmeditation, samtal kring vars och ens erfarenheter samt övriga frågor och svar
  • Uppföljning (ca 2 tim) inom 2-4 veckor efter avslutad grundkurs


Kostnad
1500:- - inkl uppföljning -
för privatpersoner.
För företag – begär offert.

Anmälan - avbokning
Du hittar alla detaljer här.

Nästa kursstart
Se kalendariet.

Ytterligare frågor?
Ta kontakt.

Hem | Tjänster | Kalendarium | Om Ayurveda | Mimers Källa | Kontakt | Länkar | Site Map


Back to content | Back to main menu