Mimers Källa

Sök

Go to content

En Evig Dans

Tjänster > Kurser

En Evig Dans
- workshop


Föreläsningen
En Evig Dans - med eller utan tramp på tårna? innehåller mycket snack, men väldigt lite "verkstad". Denna workshop vill erbjuda motsatsen, dvs. mindre snack och mycket mer verkstad.

Workshopen är tänkt att ge en praktisk fördjupning av Eviga Dansen-temat. Intentionen är att få din feminina respektive maskulina pol att dansa mer i harmoni med varandra och med ditt eget liv, alltså med betydligt färre tåtramp eller andra missgrepp gentemot dig själv och/eller mot andra.

Än så länge handlar workshopen om en enda heldag. Material och idéer finns dock för att på sikt utveckla detta till en serie workshops.

Under workshopen kommer du att få
utforska

  • hur din aktuella relation ser ut mellan dessa två poler
  • vad dina yttre relationer speglar när det gäller relationen feminint-maskulint på din insida
  • vilka möjliga hinder som finns för en mer harmonisk och livsbefrämjande dans på insidan


Du kommer också att få träna dig i att medvetet
utveckla

  • din lyhördhet för när dina två inre poler dansar harmoniskt respektive mindre harmoniskt tillsammans
  • din förmåga att uppleva och tolka dina känslor
  • din medvetenhet om vilka som är dina sanna respektive mindre sanna behov
  • din förmåga att uttrycka och tillgodose dina sanna behov
  • din förmåga att sätta gränser respektive be om hjälp
  • din förmåga att ta makt över ditt eget liv
  • din förmåga att vara närvarande här och nu


För att kunna deltaga i workshopen är det ett grundkrav att du har tagit del av föreläsningen
En Evig Dans.

Du hittar mer information om workshopen här.


Hem | Tjänster | Kalendarium | Om Ayurveda | Mimers Källa | Kontakt | Länkar | Site Map


Back to content | Back to main menu