Mimers Källa

Sök

Go to content

En Evig Dans

Tjänster > Föreläsningar

En Evig Dans
- med eller utan
tramp på tårna?


Under hösten 2010 tillkom ett helt nytt tema,
"En Evig Dans", som är en annorlunda och djupgående vinkling på "feminint-maskulint" samt "kvinnligt-manligt". Från och med 2012 är rubriken "En Evig Dans - med eller utan tramp på tårna?"

I första läget kan detta tema verka ligga en bra bit vid sidan om ayurveda, men det är bara skenet som bedrar. I den (ayur)vediska filosofin finns dessa två poler - den feminina och den maskulina - ständigt närvarande i allt, ända från den mest abstrakta, omanifesterade energinivån till den mest konkreta, jordnära och kroppsliga. Utan dessa två olika poler skulle inget kunna skapas eller äga rum.

Vår tids diskussioner om kvinnligt-manligt tenderar att hålla sig på de grövre nivåerna. Därmed blir risken för polarisering och låsning påtaglig. Genom att "lyfta oss själva i håret" en bit och istället titta på det feminina respektive maskulina inom var och en av oss öppnas nya möjligheter inte bara till förståelse och respekt utan också till djupgående och varaktig förändring.

Nästa tillfälle under våren 2013:

  • Föreläsning lördag 23 mars kl 13-17 med extra utrymme för mellan-/eftersnack - läs mer här.
  • För dig som dessutom vill ha en mer praktisk fördjupning erbjuds en workshop söndag 24 mars kl 10-17. Ett grundkrav för deltagande i workshopen är att ha tagit del av föreläsningen, antingen dagen före eller vid något tidigare tillfälle. Du kan läsa mer här.


Föreläsningen kan anpassas till varierande målgrupper i olika slags organisationer, till exempel inom näringsliv, förvaltningar, föreningar etc.
Vill du göra en förfrågan eller boka en sådan föreläsning? Ta då kontakt med Mimers Källa.Hem | Tjänster | Kalendarium | Om Ayurveda | Mimers Källa | Kontakt | Länkar | Site Map


Back to content | Back to main menu