Mimers Källa

Sök

Go to content

Ayurveda steg 1-10

Tjänster > Kurser

Kursinnehåll steg 1-10 inkl kursavgifter m.m. (per 1 jan 2013)
(Med reservation för eventuella prisändringar)

Steg 1


Kursen ger dig en grundläggande förståelse för ayurvediskt tänkesätt samt praktiska råd och övningar som du enkelt kan använda i din vardag.

 • Allmänt om Ayurveda
  Historik och bakgrund. Ayurvedas syfte. De fem elementen. Tridosha-begreppet.


 • Vata, Pitta & Kapha - nyckelbegreppen för personlig konstitution
  Grundlig genomgång av hur du känner igen deras egenskaper och funktioner i olika sammanhang. Kännetecken på olika tillstånd av balans resp. obalans. Vad du själv kan göra för att få bättre balans för din egen del.


 • Var sak har sin tid - att leva i samklang med naturens rytmer
  Hur du kan känna igen och utnyttja dygns- och årstider, samt sätta dem i relation till Vata, Pitta resp. Kapha för att använda din energi på bästa sätt och må bättre.


 • Ätandets konst - den som borde vara självklar
  Måltidsmedvetande, hunger- och mättnadssignaler samt tips för att du ska kunna njuta mer av mat och dryck utan att det skapar slaggprodukter eller överflödskilon.


 • Egenvårdsråd - praktiska tips i vardagen
  Enkla och naturliga åtgärder för att förebygga resp. rätta till vanligt förekommande obalanser i t.ex. mage/tarm, sömn, luftvägar och leder/muskler, hud.


 • Andningsövning
  Du får även lära dig en enkel och meditativ andningsövning som du kan använda i din vardag.


Kursavgift steg 1: 2100:- inkl moms.


Steg 2

Kursen ger dig en fördjupning av kunskaperna från steg 1 samt en introduktion till ayurvedisk pulsläsning

 • Agni - livsgnistan/förbränningslågan - förutsättningen för all transformation
  Flera former av Agni på olika ställen i kroppen. Agnis betydelse för god matsmältning och god hälsa. Tecken på balans och obalans samt åtgärder. Om begreppen Ama och dess motsats, Ojas.


 • Pulsavläsning och andra metoder för att bedöma ditt eget hälsotillstånd
  Pulsavläsningens grunder i praktik och teori. Återkommande övningar integreras med ökande kunskap. Tungans enklare tecken tolkas.


 • Smakernas betydelse och sekvens.
  Ayurvedas sex smaker. Hur de inverkar på Vata, Pitta och Kapha under matsmältningens olika faser. Smakernas roll i en komplett måltid.


 • Kroppens sju vävnader
  Hinder och möjligheter för en sund själ i en sund kropp. Den ayurvediska sekvensen i näringstillförseln till vävnaderna. Agnis, Ojas resp. Amas betydelse återigen.


 • De sex stadierna av sjukdomstillstånd.
  Från tillfälliga obalanser i Vata, Pitta och Kapha till kronisk sjukdom. Ayurvedas möjligheter att förebygga ohälsa.


 • Andningsövningar
  för att dels stödja Agni, dels stärka andning/lungor.


Kursavgift steg 2: 2100:- inkl moms.


Steg 3

 • Ayurvedas definition på en frisk person
  ur fysisk, känslomässig, mental och andlig aspekt. Praktiska konsekvenser av denna definition som innefattar livets alla nivåer.


 • Subdoshorna - Vatas, Pittas och Kaphas underavdelningar
  Subdoshornas specifika områden och funktioner. Hur subdoshorna avläses och tolkas i pulsen.


 • Ljudvibrationers helande kraft för olika områden inombords.
  Alla ljud påverkar oss i riktning mot mer eller mindre balans. Här kommer en introduktion till den ayurvediska kunskapen inom detta område.


 • Kroppens kanaler - Srotas.
  Olika kanaler som svarar för transport av näring, vävnadsmaterial samt utsöndringsprodukter. Hur vi kan hålla dessa kanaler i gott skick.


 • Kroppens olika "förbränningseldar" - Agnis.
  Förbränningen/matsmältningen sker på fler ställen än i magen. Hur vi kan hålla dessa Agnis i gott skick resp. återställa efter överbelastning.


 • Fördjupad pulsläsning
  Kunskaperna från steg 2 fördjupas och integreras ytterligare.


 • Erfarenhetsutbyte
  Ayurveda kommer till sin fulla rätt när kunskapen levs och integreras i vardagen. Att samtala om gjorda erfarenheter ökar både bredden och djupet i vår förståelse.


Kursavgift steg 3: 2100:- inkl moms.


Steg 4

 • De 20 egenskaperna - gunas - hos all fysisk materia relaterade till Vata, Pitta, Kapha.


 • Skillnaden mellan födelsekonstitution och nuvarande tillstånd.


 • Ur ingenting föds allting. Medvetandets subtila nivåer. Djupare delar av dig själv lär du känna i såväl teoretiska som praktiska övningar.


 • Intellektets, sinnets, sinnesorganens och handlingsorganens roll. Dessa belyses från sex olika filosofisystem enligt urgammal vedisk vetenskap.


Kursavgift steg 4+5: 4500:- inkl moms.
Dessa två steg utgör en helhet och har därför en gemensam kursavgift.


Steg 5

 • Metoder för utforskning enligt Nyaya, ett av de sex vediska filosofisystemen, och hur du tillämpar dem enkelt och praktiskt i ayurveda.


 • Övningar i att tolka olika personers hälsotillstånd.


 • Ashtanga Ayurveda - de åtta huvudområdena inom ayurvedisk hälsovård.


 • Du förbereds för att dela med dig till andra av kunskap och erfarenhet. Efter steg 5 behöver du avsätta viss tid för praktikuppgifter hemma under några månader, innan du fortsätter. Du får personlig feedback och bedömning av dessa uppgifter innan du går vidare med steg 6.


Kursavgift steg 5: Se under steg 4!
OBS! Tilläggsavgift för hantering av praktikuppgifter efter steg 5:
750:- inkl moms.


Steg 6

 • Insikter och erfarenheter av praktikuppgifterna efter steg 5.


 • Vata-, Pitta- och Kapha-konstitutioner i kombination med de mentala tillstånden Sattva, Rajas och Tamas.


 • Fördjupad kunskap om de sex stadierna av sjukdomstillstånd relaterade till kroppens vävnader.


 • Primära och sekundära sjukdomsorsaker.


 • Din roll som hälsorådgivare sedd ur klassisk ayurvedisk synvinkel och i modern tillämpning.


 • Nya erfarenheter av och förklaringar till övriga metoder för hälsoundersökning, förutom pulsen.


Kursavgift steg 6+7: 4900:- inkl moms.
Dessa två steg utgör en helhet och har därför en gemensam kursavgift.


Steg 7

 • Förberedelse för mer omfattande personlig hälsorådgivning.
  Genomgång och tillämpning av ayurvediska hälsoformulär.


 • Övergripande åtgärder för fysisk, mental, känslomässig och andlig balans.


 • Praktisk övning på hälsorådgivning till inbjudna personer. Du får sedan möjlighet att följa dessa personers utveckling under ett par månader.


 • Skriftlig uppgift med personlig bedömning/återkoppling.


 • Efter steg 7 får du nya praktikuppgifter att utföra hemma. Individuell genomgång av dessa före Steg 8.


Kursavgift steg 7: Se under steg 6!
OBS! Tilläggsavgift för hantering av praktikuppgifter efter steg 7:
750:- inkl moms.


Steg 8

 • Insikter och erfarenheter av praktikuppgifterna efter steg 7.


 • Genomgång av fallbeskrivningar.


 • Fördjupad förståelse för de 15 subdoshornas funktion även på känslomässigt och mentalt plan.


 • Farmakologi (Dravyaguna). Viktiga faktorer i samband med föda, t ex dess natur, beredning, kombinationer m.m.


 • Födans och örternas smaker och egenskaper. Dess effekter fysiskt, känslomässigt, andligt och mentalt; inte bara det vi uppfattar subjektivt utan även effekten efter förbränningen.


 • Vägledning för att bryta oönskade vanor och beroenden, t ex rökavvänjning.


 • Att instruera andra i andningsövningar.


Kursavgift steg 8+9: 4900:- inkl moms.
Dessa två steg utgör en helhet och har därför en gemensam kursavgift.


Steg 9

 • Orsaker till störningar i kroppens större och mindre kanalsystem.


 • Övergripande klassificering av funktionella störningar.


 • Bedömning av personers mentala och fysiska styrka för att avgöra lämpliga åtgärder vid obalanser.


 • Den djupgående förädlingsprocessen i kroppens sju vävnader (Dhatus) och dess tidsaspekter. Den näringsmässiga omvandlingen till s k Upa-dhatus. Uppbyggnad och nedbrytning.


 • Nya praktikuppgifter efter steg 9. Redovisning och feedback före steg 10.


Kursavgift steg 9: Se under steg 8!
OBS! Tilläggsavgift för hantering av praktikuppgifter efter steg 9:
750:- inkl moms.


Steg 10

 • Erfarenheter av praktikexempel.


 • Mer detaljerad ayurvedisk klassificering av funktionella störningar.


 • Sammanfattande genomgång av orsaker, symptom och åtgärder. Detta speciellt med inriktning på hög livskvalitet och kärleksfull, mänsklig utveckling sett ur ayurvediskt helhetsperspektiv.


 • Översikt av den vediska vetenskapens djup och bredd.


 • Avslutande skriftlig uppgift med individuell genomgång och bedömning.


 • Genomgång av en hälsorådgivares praktiska arbete samt juridiska möjligheter och begränsningar.


 • Avslutningsceremoni och utdelning av diplom.


Kursavgift steg 10: 4900:- inkl moms.

Total kostnad för hela utbildningen inkl. praktikuppgifter (per 1 jan 2013):
27 750:- inkl moms.

OBS! Om en eller flera praktikuppgifter behöver kompletteras och/eller om extra handledning krävs för att bli godkänd tillkommer extra avgift på 600:- inkl. moms per nedlagd arbetstimma.


Basmedicinsk utbildning rekommenderas för dig som efter steg 10 vill arbeta yrkesmässigt som hälsorådgivare. Efter avslutad utbildning (inklusive basmedicin) kan du ansöka om medlemsskap i t ex Skandinaviska Förbundet för Komplementär Medicin (SFKM).

Medlemskap i yrkesförbund - det finns även andra än SFKM - är nödvändigt för att kunna teckna patient- och ansvarsförsäkring.Hem | Tjänster | Kalendarium | Om Ayurveda | Mimers Källa | Kontakt | Länkar | Site Map


Back to content | Back to main menu